SiamDoor.com

ผู้จำหน่ายประตูและวงกบยูพีวีซี ประตูพีวีซี ประตูและวงกบไม้เทียม
โทร: 02-1944528 , 081-4888155 Fax: 02-1944529

ประตูกระจก ( U PVC )

ประตูกระจก ยูพีวีซี ( UPVC ) กันน้ำตลอดอายุการใช้งาน แข็งแรง ทนทุกสภาพอากาศ

ประตูกระจก ยูพีวีซี (UPVC) ใช้ได้ทั้งภายใน ภายนอก  ประตูห้องยูพีวีซี เคลือบสารนาโนป้องกันเชื้อรา ดีไซน์คลาสสิค ด้วยลวดลายลูกฟัก ภายในของบานประตูยูพีวีซี (UPVC) มีโฟมโพลีสไรลีน ชนิดพิเศษที่มีความหนาแน่นสูง ช่วยเก็บเสียง และป้องกันเสียงรบกวนจาก