SiamDoor.com

ผู้จำหน่ายประตูและวงกบยูพีวีซี ประตูพีวีซี ประตูและวงกบไม้เทียม
โทร: 02-1944528 , 081-4888155 Fax: 02-1944529

คิ้วกระเบื้อง บัวเชิงผนัง บัวพื้น บัวฝ้า ไม้มอบ คิ้วพีวีซี จมูกบันได จมูกบันไดอลูมิเนียม อลูมิเนียมสอดยาง ราคาถูก

 

จำหน่าย ปลีก ส่ง  คิ้วกระเบื้องพีวีซี ผลิตจากพีวีซีเกรดเอ 

คิ้วกระเบื้อง บัวเชิงผนัง บัวพื้น บัวฝ้า ไม้มอบ คิ้วพีวีซี จมูกบันได จมูกบันไดอลูมิเนียม อลูมิเนียมสอดยาง ราคาถูก 

คิ้วกระเบื้องอลูมิเนียมมี 2 สี คือ ทอง และ เงิน

สามารถสั่งตัดความยาวตามขนาดได้